Czym jest Cardano?

Cardano jest domem dla kryptowaluty ADA, której można używać do wysyłania i odbierania cyfrowych funduszy. Ta cyfrowa waluta reprezentuje przyszłość pieniądza, umożliwiając szybkie, bezpośrednie przelewy, których bezpieczeństwo zostało zagwarantowane dzięki zastosowaniu kryptografii.

Cardano to coś więcej niż tylko kryptowaluta. Jest to platforma technologiczna, która będzie w stanie uruchamiać aplikacje finansowe, z których codziennie korzystają osoby, organizacje i rządy na całym świecie. Platforma ta jest budowana warstwowo, co pozwala na jej łatwe utrzymanie oraz modernizację. Po ukończeniu warstwy rozliczeniowej, do obsługi transakcji wykorzystujących kryptowalutę ADA, zostanie utworzona osobna warstwa obliczeniowa do obsługi tzw. inteligentnych kontraktów, czyli cyfrowych umów prawnych, które będą stanowić podstawę przyszłego handlu i biznesu. Cardano będzie również posiadało możliwość uruchamiania zdecentralizowanych aplikacji (dapps), które nie będą kontrolowane przez żadną ze stron. Będą one zamiast tego działały wewnątrz łańcucha bloków.

Jest to pierwszy projekt wykorzystujący technologię blockchain, opracowany na podstawie badań naukowych i jedyny, który został zaprojektowany i zbudowany przez globalny zespół wiodących naukowców i inżynierów. Kluczowymi aspektami podczas projektowania były takie kwestie jak bezpieczeństwo systemu, jedo skalowalność oraz elastyczność, tak by mógł on być wykorzystywany przez wiele milionów użytkowników. W związku z tym, projekt został poddany dogłębnej analizie przez wielu czołowych w swoich dziedzinach ekspertów, czego efektem były świadome i przemyślane decyzje projektowe. Naukowy rygor stosowany dotąd w systemach o kluczowym znaczeniu, takich jak lotnictwo i bankowość, został zastosowany w dziedzinie projektowania kryptowalut. Uważamy, że coś takiego zostało osiągnięte po raz pierwszy.

Główną innowacją projektu Cardano jest to, że zrównoważy on potrzeby użytkowników z potrzebami organów nadzorujących, a tym samym połączy prywatność z wymogami prawnymi. Wizją Cardano jest to, że wprowadzenie nowego stylu ujednoliconego przetwarzania przyczyni się do zwiększenia integracji finansowej, zapewniając wszystkim dostęp do uczciwych usług finansowych.


© Cardano. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Studio Kreatywne Morihei Seven