Ouroboros

Wydobycie metodą Proof of stake

Cardano wykorzystuje nowy algorytm dowodu stawki (proof of stake) o nazwie Ouroboros, który określa, w jaki sposób poszczególne węzły osiągają konsensus w sprawie sieci. Algorytm jest kluczową częścią infrastruktury obsługującej kryptowalutę ADA i stanowi ważną innowację w technologii blockchain. Ouroboros eliminuje potrzebę energochłonnego protokołu dowodu pracy (proof of work), który stanowi barierę dla rozwoju technologii blockchain w celu znacznie szerszego zastosowania. Zaprojektowany przez zespół kierowany przez Głównego Naukowca IOHK, profesora Aggelosa Kiayiasa, Ouroboros jest pierwszym protokołem dowodu stawki, którego bezpieczeństwo zostało matematycznie udowodnione, i pierwszym, który przeszedł wnikliwą ocenę naukową, dzięki której został zaakceptowany do prezentacji podczas Crypto 2017, wiodącej konferencji kryptograficznej. Poziom bezpieczeństwa algorytmu Ouroboros jest porównywalny z poziomem bezpieczeństwa sieci Bitcoin, której bezpieczeństwo nigdy nie zostało naruszone.

Czym jest dowód stawki?

W protokole wykorzystującym dowód pracy, górnicy inwestują moc obliczeniową, aby konkurować o pozycję lidera, który zdobędzie kolejny blok i otrzyma nagrodę. Z kolei w dowodzie stawki interesariusz, który utworzy następny blok, jest losowo wybierany proporcjonalnie do wielkości udziałów, jakie posiada, według łańcucha bloków.

"Dowód" oznacza posiadanie dowodów na legalność bloków transakcji. "Stawka" oznacza względną wartość przechowywaną przez adresy w węźle. "Wartość względna" to cała wartość przechowywana przez portfele w danym węźle podzielona przez całkowitą wartość w systemie.

Inne kryptowaluty podjęły szereg prób opracowania algorytmu dowodu stawki, chociaż protokoły te miały wady i nie udowodniono, że są bezpieczne.

Aby łańcuch bloków był bezpieczny, sposób wyboru interesariusza do stworzenia bloku musi być naprawdę losowy. Innowacją algorytmu Ouroboros jest fakt, że w celu zapewnienia losowości w procesie wyboru lidera korzysta on z bezpiecznej, wielostronnej implementacji protokołu rzutu monetą.

Ten film wyprodukowany przez IOHK wyjaśnia, jak działa algorytm Ouroboros:


© Cardano. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Studio Kreatywne Morihei Seven