Zespół

Istnieją trzy organizacje, które przyczyniają się do rozwoju Cardano. Pierwszą z nich jest Fundacja Cardano, niezależna jednostka normalizacyjna z siedzibą w Szwajcarii, której głównym obowiązkiem jest wspieranie społeczności użytkowników Cardano i współpraca z władzami w kwestiach regulacyjnych i handlowych. Drugim podmiotem pracującym nad Cardano jest IOHK, wiodąca firma badawczo-rozwojowa w dziedzinie kryptowalut, która posiada umowę na rozwój platformy do 2020 r. Trzecim partnerem biznesowym jest Emurgo, która inwestuje w start-upy i pomaga przedsięwzięciom komercyjnym budować na łańcuchu bloków Cardano.

Fundacja Cardano

Podstawową misją Fundacji Cardano jest standaryzacja, ochrona i promocja technologii protokołu Cardano.

Cele

  • Badanie i proponowanie regulacji dotyczących technologii Blockchain i kryptowalut.
  • Standaryzacja technologii Blockchain i kryptowalut.
  • Ochrona, ulepszanie i rozwój ekosystemu Cardano.
  • Łączenie, edukowanie i rozwój społeczności Cardano.
  • Pełnienie roli organizacji pozyskującej przedsiębiorców.

Emurgo

Rolą Emurgo jest rozwijanie, wspieranie i inkubacja przedsięwzięć komercyjnych oraz pomoc w ich integracji ze zdecentralizowanym ekosystemem Cardano. Emurgo koncentruje się na inwestycjach i inwestuje na dwa sposoby:

  • Poprzez bezpośrednie inwestycje w przedsięwzięcia typu start-up

  • Wspierając rozwój partnerów handlowych, którzy chcą wykorzystać technologię blockchain do zrewolucjonizowania swoich branż.

Emurgo założył centra badawczo-rozwojowe w kluczowych lokalizacjach geograficznych, takich jak Filipiny, Korea Południowa i Wietnam. Główna siedziba Emurgo znajduje się w Japonii. W pierwszej fazie budowania społeczności, Emurgo skoncentruje się na stworzeniu infrastruktury, aby móc później alokować fundusze na strategiczne projekty oraz pomiędzy konstruktorów aplikacji. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia od Emurgo, skontaktuj się z nami.

Istniejące firmy

Emurgo wesprze rozwijanie społeczności, pomagając istniejącym firmom, we wdrażaniu strategii blockchain i opracowaniu zdecentralizowanych aplikacji, w oparciu o oprogramowanie Cardano, dla kluczowych branż. Firmy mogą uzyskać pomoc od wyspecjalizowanych przedsięwzięć ze społeczności Emurgo, takich jak Emurgo Finance, Emurgo Legal i Emurgo Logistics, które skoncentrują się na tworzeniu aplikacji komercyjnych dla firm poszukujących rozwiązań w swoich dziedzinach.

Wcześni inwestorzy

Emurgo zidentyfikuje, pomoże i zainwestuje we wczesne etapy rozwoju firm chcących budować aplikacje z wykorzystaniem oprogramowania Cardano w oparciu o technologię blockchain. Oprócz inwestycji przedsięwzięcia zostaną włączone do projektu poprzez współpracę z innymi firmami zajmującymi się tworzeniem aplikacji w oparciu o technologię blockchain, otrzymają dostęp do zaplecza badawczo-rozwojowego oraz możliwość nawiązania kontaktów z firmami zewnętrznymi, które potrzebują opracowania aplikacji.

IOHK

Założona w 2015 roku przez Charlesa Hoskinsona i Jeremy Wooda, IOHK jest światowej klasy firmą inżynieryjną i technologiczną, której celem jest wykorzystywanie innowacji peer-to-peer w celu świadczenia usług finansowych trzem miliardom osób, które ich nie mają. Grupa ma kontrakt na zaprojektowanie, budowę i utrzymanie platformy Cardano do 2020 roku.


© Cardano. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Studio Kreatywne Morihei Seven