Genesis block - dystrybucja

Dystrybucja kuponów na tokeny ADA, które są częścią warstwy rozliczeniowej Cardano, odbyła się w Azji w czterech etapach od października 2015 r. do początku stycznia 2017 r. Dystrybucja przed sprzedażowa, była pierwszą w branży kryptowalut, która wyznaczyła wytyczne dla procedur Poznaj Swojego Klienta (KYC), oraz względem której przeprowadzono audyt procesu dystrybucji. Informacje i statystyki dotyczące dystrybucji kuponów są wyszczególnione poniżej w sekcji Statystyki dystrybucji kuponów ADA.

Oprócz tych tokenów ADA, dystrybucja obejmuje wielkość równą 20% kuponów ADA sprzedanych w okresie sprzedaży lub 5 185 414 108 ADA. Zostały one wygenerowane i rozdzielone między trzy grupy podmiotów ekosystemu Cardano, które są częścią Puli Rozwoju Technicznego i Biznesowego; IOHK, Emurgo i Fundacja Cardano, jak następuje:

  • Fundacja Cardano, Szwajcaria: 648,176,7613 ADA
  • IOHK: 2,463,071,701 ADA
  • Emurgo: 2,074,165,644 ADA

Dystrybucja publiczna wyniosła 25 927 070 538 ADA. Łączna ilość ADA dostępna przy uruchomieniu była zatem równa 31.112.484.646 ADA.

Przychód

Kupony na tokeny ADA zostały sprzedane przez japońską korporację i jej sprzedawców w Japonii. Łączna sprzedaż brutto wyniosła 108 844,5 BTC. Więcej informacji na temat sprzedaży można znaleźć tutaj.

Część całkowitych wpływów ze sprzedaży została przekazana Fundacji Cardano w następujący sposób:

  • Fundacja Cardano, Wyspa Man (poprzednik): 1 090,00 BTC
  • Fundacja Cardano, Szwajcaria: 7 168,00 BTC

© Cardano. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Studio Kreatywne Morihei Seven