Raporty z audytu Cardano

Wprowadzenie

Cardano przyjęło oparte na standardach oraz pracach badawczych i recenzjach naukowych podejście do badań nad opracowaniem protokołu.

Uważamy, że do inżynierii i wdrożenia protokołu należy podchodzić z podobnym nadzorem. Aby to osiągnąć, Fundacja Cardano została wybrana na ostatecznego audytora pracy IOHK, angażując FP Complete, aby przeprowadzić niezależny audyt zewnętrzny prac inżynieryjnych wykonanych przez zespół programistów Cardano, IOHK.

Nie tylko jest to zgodne z celami projektu Cardano dotyczącymi przejrzystości, ale także umożliwi IOHK wykorzystanie tych bieżących prac do optymalizacji metod inżynieryjnych i standardów kodowania zastosowanych do jego wdrożenia.

Proces audytu przeprowadzony przez FP Complete rozpoczął się w grudniu 2017 r. W lutym 2018 r. ukończono pełen raport. FP Complete opracowuje regularne raporty dla Fundacji Cardano, które będą udostępniane społeczności prezentując szczegółowe wynikami kontroli.

Takie podejście do rozwoju jest wyjątkowe i pokazuje zaangażowanie Cardano w innowacje i rygor techniczny.

Uwaga: nasze raporty są przygotowywane co miesiąc, przy czym raport należy przedłożyć najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca.

Następnie wysyłamy raport do IOHK w celu jego sprawdzenia, dając dwutygodniowe okno na udzielenie odpowiedzi.

Tak więc raport z lutego powinien zostać opublikowany i udostępniony publicznie pod koniec marca. Ponieważ był to pierwszy miesiąc, proces był testowany i format raportu został zmieniony, dlatego nastąpiło opóźnienie.

Naszym celem jest jak najszybsze zapewnienie zgodności dat z procesami. Charakter projektu oznacza jednak, że ciągle poruszanych jest wiele nowych kwestii. Zostaną one wyszczególnione w kolejnym raporcie.

Informacje o FP Complete

FP Complete to firma programistyczna tworząca zaawansowane oprogramowanie serwerowe open source oraz firma konsultingowa DevOps. Specjalizują się w pomaganiu firmom FinTech w rozwiązywaniu unikalnych problemów związanych z integralnością danych i informacji, bezpieczeństwem danych, projektowaniem architektonicznym, integracją systemów i zgodnością z obowiązującymi przepisami. FP Complete jest uznawana na całym świecie za swój wkład w rozwój społeczności związanej z programowaniem funkcyjnym za pomocą języka programowania Haskell. Ich ludzie i procesy pomogły niezliczonym firmom zwiększyć szybkość i jakość dostarczanego oprogramowania. Od firm z grona fortune 500, przez firmy z branż biotechnologicznych, po małe firmy FinTech produkujące oprogramowanie dla technologii blockchain, pomagają rozwiązywać unikalne i skomplikowane problemy z wynikami godnymi ekspertów.

Raporty

Raport z audytu Cardano

Wykonane przez FP Complete we współpracy z Cardano Foundation.

Luty 2018

Ten raport powstał na podstawie następujących zatwierdzeń:

  • cardano-sl: 535c36cf9496958e96aabf57bb875012060b3b34
  • daedalus: d9afc5d4308b3b0f8f2467d3db8bb54c4746537e

To nie jest raport końcowy, ale sprawozdanie z tego, co zostało poddane przeglądowi do tej pory.

UWAGA: Ten raport jest przeznaczony do publicznej dystrybucji.

To sprawozdanie z audytu należy traktować wyłącznie jako prace wstępne i może być ono niekompletne. Najważniejsze informacje dotyczące projektu nie zostały jeszcze przejrzane. Niektóre stwierdzenia mogą być nieprawidłowe. Będziemy dążyć do poprawy tych obszarów w przyszłych wersjach raportu.


© Cardano. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Studio Kreatywne Morihei Seven